Cách sử dụng

Sau khi Đăng kí, sử dụng dễ dàng với 3 bước: Mở khóa - Đi xe - Trả xe

Câu hỏi thường gặp

Điều khoản sử dụng

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây “Điều khoản sử dụng”. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan được đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Dịch vụ này. Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty Xedapchung. Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng Xedapchung được cung cấp bởi Công ty và tải về, cài đặt hoặc sử dụng thẻ khách hàng do Công ty cung cấp với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ chia sẻ xe đạp để di chuyển đến các địa điểm cụ thể. Những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng tải trên trang web Xedapchung.com. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó. Điều khoản sử dụng tại thông tin này có thể được thay đổi, truy cập tại Xedapchung.com
Dịch vụ chia sẻ xe đạp
1
Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho mọi người khả năng kết nối cộng đồng và đưa thế giới lại gần nhau hơn. Dịch vụ chia sẻ của Xedapchung là nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ xa đạp cho khách hàng được cung cấp cho khách hàng trên website tại địa chỉ Xedapchung.vn
Cam kết sử dụng của khách hàng
2
Khách hàng khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và khách hàng hiểu rõ các quy định có liên quan về thanh toán và nạp tiền vào tài khoản của thẻ khách hàng Xedapchung.
Thời gian xử lý giao dịch thuê xe đạp
3
Giao dịch Thanh toán trực tuyến được thực hiện ngay sau khi cổng thanh toán thực hiện thành công yêu cầu trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng.
Hoàn tiền đối với giao dịch
4

Giao dịch không được hoàn tiền: Là các giao dịch thanh toán thực hiện thành công và tài khoản Xedapchung của khách hàng được thanh toán đã được gạch nợ hoặc nạp tiền với số tiền tương ứng.

Giao dịch được hoàn tiền: Là các giao dịch không thành công, khách hàng không được gạch nợ hoặc nạp tiền vào tài khoản Xedapchung nhưng đã trừ tiền tài khoản ngân hàng. Khách hàng sẽ được hoàn tiền lại sau khi thực hiện tra soát giao dịch giữa Xedapchung, cổng thanh toán và các ngân hàng, nhà mạng.

Quyền và trách nhiệm của khách hàng
5
Khách hàng có trách nhiệm thực hiện theo đúng những hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Xedapchung. Khách hàng được hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khi xảy ra tình huống phát sinh ngoài mong muốn, khách hàng cần báo cho trung tâm dịch vụ khách hàng. Trong các trường hợp bất khả kháng như mất cắp xe đạp, hỏng hóc do tai nạn dẫn đến không thể thực hiện hết hành trình chuyến đi người sử dụng cần thông báo cho trung tâm dịch vụ khách hàng để bộ phận kỹ thuật trực tiếp giúp đỡ.
Quyền và trách nhiệm của Công ty Xedapchung
6

Xedapchung có trách nhiệm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật của Xedapchung hoạt động ổn định, chính xác trong việc xử lý những yêu cầu của khách hàng. Bộ phận hỗ trợ khách hàng hoạt động 24/7 trong ngày, để giải đáp giúp đỡ liên tục nhưng yêu cầu của người sử dụng.

Xedapchung có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch phục vụ tra soát số liệu giao dịch với các đơn vị khi phát sinh lỗi hoặc có khiếu nại của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ với điều kiện các bên liên quan đưa đủ bằng chứng chứng tỏ mình có quyền hợp pháp để tiếp cận các thông tin nói trên.

Xedapchung có quyền từ chối không cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ của Xedapchung.

Cam kết
7
Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hoà giải. Trường hợp thương lượng hoặc hoà giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi Xedapchung đặt trụ sở chính.
Các thỏa thuận khác
8

Thỏa thuận này được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam.

Thỏa thuận và các tài liệu kèm theo là một bộ phận không tách rời nhau. Bằng việc đồng ý Hợp đồng này, các bên đã thống nhất và chấp nhận các điều khoản đã quy định. Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ những điều khoản, điều kiện như trên và các quy định liên quan của pháp luật.

© 2024 Xe đạp công cộng TNGo - Một sản phẩm của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải số Trí Nam
Xe đạp công cộng - Một loại hình giao thông đô thị mới văn minh, tiện lợi, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Tải ứng dụng

Chọn ngôn ngữ