Bảng giá dịch vụ

Vé lượt

10.000 điểm TNGo/lượt
Thời lượng: 60 phút
Thời hạn: 60 phút
Cước phi quá thời lượng: 3.000 điểm/15 phút
Lưu ý: Bạn phải có số dư tối thiểu 20.000 điểm TNGo
Mua ngay

Vé ngày

50.000 điểm TNGo/ngày
Thời lượng: 450 phút
Thời hạn: 24h ngày đăng kí
Cước phi quá thời lượng: 3.000 điểm/15 phút
Mua ngay

Vé tháng

79.000 điểm TNGo/tháng
Thời lượng: Miễn phí tất cả chuyến đi dưới 45 phút
Thời hạn: 30 ngày kể từ ngày đăng kí
Cước phi quá thời lượng: 3.000 điểm/15 phút
Mua ngay

Vé lượt

20.000 điểm TNGo/lượt
Thời lượng: 60 phút
Thời hạn: 60 phút
Cước phi quá thời lượng: 6.000 điểm/15 phút
Lưu ý: Bạn phải có số dư tối thiểu 40.000 điểm TNGo
Mua ngay

Vé ngày

100.000 điểm TNGo/ngày
Thời lượng: 450 phút
Thời hạn: 24h ngày đăng kí
Cước phi quá thời lượng: 6.000 điểm/15 phút
Mua ngay

Vé tháng

Chưa áp dụng
© 2024 Xe đạp công cộng TNGo - Một sản phẩm của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải số Trí Nam
Xe đạp công cộng - Một loại hình giao thông đô thị mới văn minh, tiện lợi, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Tải ứng dụng

Chọn ngôn ngữ