Quy định và chính sách

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CỦA

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ “TNGO”

 

I.              CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1.         Nguyên tắc hoạt động

Ứng dụng Thương mại điện tử (“TMĐT”) “TNGO” là ứng dụng chia sẻ xe đạp công cộng trong đô thị do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam (“Công ty”) là chủ sở hữu và xây dựng giao cho Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam ( là Công ty con của Công ty Cổ Phần tập đoàn Trí Nam) vận hành và hoạt động theo Hợp đồng giao việc số 01/2021/HĐGV ký ngày 15/07/2021. Đối tượng phục vụ là tất cả Khách Hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe đạp đô thị.

Dịch vụ xe đạp đô thị được kinh doanh tại “TNGO” đã đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và được sự đồng ý, phê duyệt của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Dịch vụ xe đạp đô thị tại “TNGO” được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và trách nhiệm của “TNGO” đối với quyền lợi của người tiêu dùng.

2.         Quy định chung

Ứng dụng TMĐT “TNGO” do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam phát triển với tên “TNGO” và được cung cấp trên các cửa hàng ứng dụng của thiết bị di động, Khách Hàng (Người dùng/Người sử dụng dịch vụ) dụng tải ứng dụng tại địa chỉ sau:
Trên hệ điều hành IOS:

https://apps.apple.com/app/id1552166916 

Trên hệ điều hành androi:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tngo

Định nghĩa chung:

Dịch vụ xe đạp đô thị: là một dự án chia sẻ xe đạp công cộng, theo đó khách hàng có thể lấy xe tại một trạm và trả tại các trạm cố định khác trong thành phố.

“TNGO” là ứng dụng di động do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam là chủ sở hữu giao cho Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam quản lý và vận hành với mục đích quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng của công ty và hoạt động sử dụng xe của khách hàng trên thiết bị di động.

“Khách Hàng/ Người sử dụng dịch vụ”: là người truy cập trên ứng dụng, thông qua đó sử dụng hợp pháp dịch vụ xe đạp công cộng do Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam vận hành.

Quy định và chính sách đăng tải trên “TNGO” tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia ứng dụng TMĐT “TNGO” phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong các Quy định và chính sách đăng tải.

Quy định về “Sự Kiện Bất Khả Kháng” là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Mọi sự thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này, “TNGO” sẽ thông báo trên ứng dụng TMĐT “TNGO” và/hoặc email tới Khách Hàng. Những thay đổi này (nếu có) sẽ có hiệu lực từ thời gian ghi trên thông báo. Nếu Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày đó thì được hiểu là Khách Hàng chấp nhận các thay đổi, sửa đổi này. Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung sửa đổi, Khách Hàng được quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều này.

Khách Hàng cam kết tuân thủ quy định của Thỏa thuận này. Trong trường hợp vi phạm, “TNGO” có quyền từ chối tiếp tục cung cấp dịch vụ, và có thể đơn phương ngưng cung cấp dịch vụ ngay mà không cần thông báo trước.

Khách Hàng có thể tạm ngưng hoặc ngưng hẳn việc sử dụng dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên lạc với “TNGO” thông qua các kênh giao kết của “TNGO”.

a.        Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác tồn tại trong ứng dụng “TNGO”  đều thuộc về “TNGO” hoặc được cấp phép hợp pháp cho “TNGO” sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của “TNGO”, Khách Hàng không được phép truyền tải, sử dụng, phân phát bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào, đối với bất cứ nội dung nào của “TNGO”.

b.        Phạm vi trách nhiệm của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam (Công ty được giao việc hay Bên nhận việc) trong những giao dịch được thực hiện qua ứng dụng “TNGO”.

Đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của Khách Hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của Khách Hàng qua ứng dụng thương mại điện tử bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho Khách Hàng.

Áp dụng các biện pháp sau nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho giao dịch thanh toán của Khách Hàng, cụ thể:

Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán đảm bảo kết nối trực tuyến 24 (hai mươi bốn) giờ trong ngày và 7 (bảy) ngày trong tuần. Thời gian dừng hệ thống để bảo trì không quá 12 (mười hai) giờ mỗi lần bảo trì và phải có thông báo trước cho Khách Hàng;

Mã hóa thông tin và sử dụng các giao thức bảo mật để đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền;

Triển khai các ứng dụng có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp và các hình thức tấn công trên môi trường mạng vào hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến của mình;

Có các phương án kiểm soát quyền truy nhập hệ thống, quyền ra, vào nơi đặt thiết bị hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến của mình;

Có quy trình, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán gặp sự cố, đảm bảo sao lưu dữ liệu thanh toán ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu;

Lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán theo thời hạn quy định tại Luật kế toán;

Trường hợp Khách Hàng thanh toán trước khi mua hàng hóa và dịch vụ, tiền thanh toán của Khách Hàng phải được giữ tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Khách Hàng phải được cung cấp công cụ để theo dõi số dư thanh toán của mình trên hệ thống.

c.        Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện qua ứng dụng

Quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần dịch vụ Vận Tải Số Trí Nam(Công ty được giao việc hay Bên nhận việc):

Cung cấp xe đạp và dịch vụ xe đạp công cộng trên ứng dụng “TNGO”, có trách nhiệm tư vấn, trả lời đầy đủ các nội dung thắc mắc của Khách Hàng.

Có quyền yêu cầu Khách Hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin tài khoản ngân hàng trong trường hợp Khách Hàng đăng ký thanh toán trực tuyến.

Có quyền quản lý xe đạp, quản lý các trạm đặt xe, các điều kiện hoạt động bình thường của xe đạp, trạm đặt xe.

Có quyền thu phí dịch vụ của Khách Hàng để đảm bảo duy trì hoạt động của dịch vụ xe đạp công cộng.

Có nghĩa vụ đảm bảo hoạt động bình thường của các trạm đặt xe, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp thường xuyên đảm bảo xe đạp được vận hành một cách an toàn cho Khách Hàng/Người sử dụng.

Công ty xây dựng quy trình kiểm tra, bảo hành, bảo trì các trạm đặt xe và bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp như sau:

Hệ thống quản lý của “TNGO” tại các trạm xe tự động gửi tin nhắn chi tiết xe nào đến kỳ bảo dưỡng định kỳ cho nhân viên giám sát điều phối, thông báo sẽ được gửi hàng ngày khi có xe đến hạn bảo dưỡng.

Nhân viên điều phối bảo dưỡng nhận được tin nhắn sẽ tiến hành kiểm tra xe tại trạm. Đặt hàng vật tư cần thay thế trên hệ thống của “TNGO”, tiến hành bảo dưỡng.

Sau khi bảo dưỡng xong nhân viên điều phối bảo dưỡng (hoặc nhân viên giám sát) nhập các nội dung bảo dưỡng, vật tư bảo dưỡng chi tiết theo xe lên hệ thống của “TNGO”, hình ảnh xe sau bảo dưỡng và đóng việc trên hệ thống.

Những xe quá hạn bảo dưỡng mà chưa được bảo dưỡng sẽ tự động bị khóa và không thể sử dụng được, để đảm bảo xe đưa lên tuyến 100% được bảo dưỡng bảo trì đúng quy định.

Trường hợp xe hỏng đột xuất:

Nhân viên điều phối bảo dưỡng( hoặc NV giám sát) tạo yêu cầu sửa chữa xe lên hệ thống theo biển số, nhập nguyên nhân hỏng, hạng mục cần sửa chữa, đặt hàng vật tư.

Tiến hành sửa chữa. Sau khi sửa chữa cập nhật lại tình trạng xe lên hệ thống.

Có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân, thông tin thanh toán của khách hàng, không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật và được quy định cụ thể tại mục “ Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng”.

Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng:

Có quyền đăng ký, truy cập ứng dụng “TNGO”, lựa chọn “Đồng ý” hoặc “ Không đồng ý” với các quy định, chính sách được “TNGO” xây dựng và công bố trên ứng dụng để sử dụng dịch vụ. Khi Khách Hàng lựa chọn “ Đồng ý” đồng nghĩa với việc Khách Hàng sẽ chịu sự ràng buộc với các quy định tại quy định, chính sách này.

Có quyền sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng do Công ty Cổ phần dịch vụ Vận Tải Số Trí Nam cung cấp trên ứng dụng “TNGO” tại bất cứ trạm xe nào.

Có quyền phản ánh, góp ý về chất lượng dịch vụ.

Có quyền được bảo mật thông tin cá nhân, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Có nghĩa vụ cung cấp các thông tin cá nhân, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số, và hình ảnh mặt trước, mặt sau CCCD/CMND/HC (còn hạn), số điện, thoại, email cho Công ty Cổ phần dịch vụ Vận Tải Số Trí Nam.

Có nghĩa vụ thanh toán phí để sử dụng dịch vụ.

Khách Hàng có nghĩa vụ phải kiểm tra xe trước khi đi vào sử dụng, nếu xe bị hỏng, lỗi Khách Hàng có quyền đổi xe khác để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng để di chuyển. Trong trường hợp Khách Hàng không kiểm tra xe trước khi sử dụng dẫn đến có tai nạn xảy ra, “TNGO” sẽ không chịu trách nhiệm với lỗi bất cẩn của Khách Hàng.

Có nghĩa vụ thông báo ngay cho ban quản trị “TNGO” trong trường hợp xe bị hỏng hoặc Khách Hàng /Người sử dụng gặp tai nạn trong quá trình sử dụng xe.

Có nghĩa vụ hoàn trả, để xe đúng vị trí tại các trạm xe mà Công ty đã xây dựng.

 Có nghĩa vụ đền bù thiệt hại trong trường hợp Khách Hàng /Người sử dụng làm hỏng xe mà lỗi xác định được là lỗi của người sử dụng mà không phải do lỗi của công ty, ví dụ: tai nạn do lỗi của người sử dụng, không trả xe đúng vị trí các trạm đã đặt, bị mất trộm…Trừ trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn.

Khách Hàng là người duy nhất và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động an toàn của xe đạp tại bất cứ thời điểm nào. Khách Hàng đồng ý rằng xe đạp là các cỗ máy có thể gặp sự cố ngay cả khi xe được bảo dưỡng đúng cách và rằng sự cố đó có thể gây thương tích. Khách Hàng đồng ý rằng việc lái xe có nhiều rủi ro rõ ràng và không rõ ràng, có thể gây thương tích hoặc tử vong cho Khách hàng hoặc người khác cũng như thiệt hại cho tài sản và những rủi ro, nguy hiểm đó, các mối nguy hiểm không thể luôn luôn được dự đoán hoặc tránh được. Khách Hàng đồng ý rằng những rủi ro nguy cơ và nguy hiểm như vậy là trách nhiệm duy nhất của Khách hàng. Khách Hàng đồng ý rằng nếu việc sử dụng dịch vụ xe đạp TNGO gây ra bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người khác thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các thương tích và thiệt hại tài sản và các chi phí liên quan. Bằng cách chọn đồng ý đi xe Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn và đầy đủ về mọi rủi ro nguy cơ và nguy hiểm liên quan, và đồng ý rằng Công ty và tất cả Người liên Quan khác  không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, thiệt hại tài sản hoặc chi phí nào do KHách Hàng gây ra cho bất kỳ người nào hoặc tài sản, bao gồm cà chính Xe đó.

 

II.           PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Để sử dụng dịch vụ Khách Hàng tải và cài đặt miễn phí ứng dụng “TNGO” tại địa chỉ sau:

Ứng dụng di động trên hệ điều hành iOs:

https://apps.apple.com/app/id1552166916 

Ứng dụng di động trên hệ điều hành androi:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tngo

Thông qua ứng dụng “TNGO”, Khách Hàng/ Người Dùng có thể quét tìm xung quanh để đến được các điểm trạm còn xe gần nhất. Sau đó thông qua ứng dụng “TNGO” để quét mã “Code” được gắn trên mỗi xe để mở khóa xe và sử dụng. Sau khi hoàn tất chuyến đi, Khách Hàng /Người Dùng trả, đỗ xe và khóa xe vào đúng nơi quy định.

Ứng dụng “TNGO” mà Khách Hàng /Người Dùng bao gồm cụ thể các chức năng và tiện ích sau:

Dò tìm trạm, địa điểm gần nhất còn xe trống chưa sử dụng;

Quét mã QR code để mở khóa xe, khóa khóa xe;

Đăng ký thuê xe và cước phí theo thời gian sử dụng;

Thanh toán và xem lịch sử giao dịch;

Công cụ hỗ trợ người thể dục thể thao như: Kalo tiêu hao, số km đã đi...;

 Kết nối mạng xã hội, giới thiệu bạn bè, lan tỏa cộng đồng xe đạp thành phố.

III.      CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG/ NGƯỜI SỬ DỤNG

1        Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Công ty không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của người sử dụng khi thu thập trên ứng dụng “TNGO” cho một bên thứ ba nào khác. Khi người sử dụng đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà “TNGO” thu thập bao gồm:

 Họ và tên;

Ngày tháng năm sinh;

Số CCCD/Hộ chiếu/thẻ sinh viên ( còn hạn sử dụng).

Ngày cấp, nơi cấp;

Địa chỉ liên lạc;

 Địa chỉ Email;

 Số điện thoại;

Hình CCCD/Hộ chiếu mặt trước, mặt sau, chụp hình khuôn mặt;

Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào “TNGO”.

Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

2        Phạm vi sử dụng thông tin.

a.      Đối với nội bộ công ty.

Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng /Người Dùng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và “TNGO”;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.

Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại “TNGO”.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: “TNGO” có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người sử dụng.

b.      Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, “TNGO” chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách Hàng có yêu cầu, người sử dụng yêu cầu gửi mail về email:

 info@trinam.com.vn , toannv@vantaiso.com.vn.

 Ngoài trường hợp trên, Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của “TNGO”.

c.      Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin người sử dụng

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách Hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ NAM (Công ty giao việc hay Bên giao việc)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SỐ TRÍ NAM - (Công ty được giao việc hay Bên nhận việc)

Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty cung cấp, các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người Khách Hàng dịch vụ do Công ty cung cấp.

d.      Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SỐ TRÍ NAM

Địa chỉ: Số 27, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 66 748 746 , 0975606708

Hotline: 1900633548

Email: toannv@vantaiso.com.vn, info@trinam.com.vn

Ứng dụng di động trên hệ điều hành iOs:

https://apps.apple.com/app/id1552166916 

Ứng dụng di động trên hệ điều hành androi:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tngo

e.      Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng/ người Dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại “TNGO”, Khách Hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho Công ty sẽ được bảo mật, “TNGO” cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ người nào khác.

“TNGO”  cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Khách Hàng vào các trường hợp sau:

Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Khách Hàng;

Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;

Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của “TNGO” , và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua:

Email: info@trinam.com.vn, toannv@vantaiso.com.vn hoặc số hotline; 1900633548;  (024) 66 748 746.

IV.      QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ DỊCH VỤ VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN.

1-     Về chi phí dịch vụ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam xây dựng và triển khai mức giá cho dich vụ xe đạp đô thị-TNGO tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn thử nghiệm như sau:

Gói lượt (block): Phí 5.000 VNĐ/ 30 phút. Tính theo block 30 phút. Điều kiện nạp tiền lần đầu tối thiểu 50.000VNĐ hoặc số dư điểm tài khoản tối thiểu 10.000 điểm

Gói Nhóm: phí 5.000VNĐ/ 30phút tính theo block/xe. Khách Hàng có thể đăng ký gói từ 2-5 xe. Điều kiện nạp tiền lần đầu tối thiểu 100.000VNĐ hoặc số dư điểm tài khoản tối thiểu 50.000 điểm

Gói Ngày: Phí 50.000VNĐ/ 1 ngày=15 block. Điều kiện nạp tiền lần đầu tối thiểu 100.000VNĐ hoặc số dư điểm tài khoản tối thiểu 50.000 điểm

Gói tháng; Phí dịch vụ 300,000VNĐ/tháng =120 block. Điều kiện nạp tiền lần đầu tối thiểu 400.000VNĐ hoặc số dư điểm tài khoản tối thiểu 350.000 điểm

Thời gian cung cấp dịch vụ: từ 5h sáng đến 20h đêm, 7ngày/tuần.

Phí dịch vụ là khoản phí thuê xe đạp Khách Hàng /Người Dùng phải trả khi sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO do Công Ty cung cấp:

Biểu phí dịch vụ được Công Ty công khai theo từng thời điểm và dựa trên Biểu phí dịch vụ của Công Ty cung cấp trên App TNGO, web TNGO.vn. Khách Hàng có quyền xem xét Biểu phí dịch vụ trước khi lựa chọn, việc lựa chọn gói cước theo nhu cầu của Khách Hàng sẽ được xem là cố định và  không có khả năng thay đổi hoàn trả, Khách Hàng theo đó phải tự chịu trách nhiệm về những nội dung đơn hàng của mình bao gồm cả phí dịch vụ.

Công Ty có quyền quy định, thay đổi mức phí của các gói cước liên quan đến Dịch Vụ tại Ứng Dụng của Công Ty. Biểu phí thay đổi sẽ có giá trị (ràng buộc) nếu Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ ngay sau khi biểu phí mới có hiệu lực (ngày biểu phí mới có hiệu lực).

2-     Về hình thức thanh toán

Khách Hàng thanh toán dịch vụ cho “TNGO” bằng các hình thức sau:

Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp đến số tài khoản sau:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SỐ TRÍ NAM

Số tài khoản: 19037113071011  ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà nội.

Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, Visa, MasterCard…thông qua các đơn vị trung gian thanh toán mà “TNGO” kết nối đến.

Công Ty có thể hợp tác với bên thứ ba cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm MOMO, ZALOPAY, VTCPAY, VIETTELPAY hoặc hệ thống ví điện tử khác để tạo thuận lợi cho việc thanh toán của Khách Hàng cũng như việc thu phí cơ bản và các khoản phí khác.

3-     Thứ tự trừ điểm trên tài khoản khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ:

Khách Hàng có 2 tài khoản sau khi tải App TNGO và đăng ký thành công:

Tài khoản gốc: Là tài khoản quy đổi điềm khi Khách Hàng nạp tiền. Tài khoản này được bảo lưu số dư điểm trên tài khoản sang tháng kế tiếp

Tài khoản điểm thưởng: Là tài khoản Khách Hàng nhận được điểm thưởng tùy theo các chương trình khuyến mại theo từng giai đoạn. Tài khoản này có thời hạn sử dụng theo từng chương trình khuyến mại mà công ty quy định, hệ thống tự động hủy số dư điểm nếu hết tháng( hoặc hết thời gian khuyến mại) Khách Hàng không sử dụng hết.

Khi Khách Hàng sử dụng App TNGO để đặt xe cho chuyển đi theo các gói block 30 phút, các gói ngày, hoặc mua vé trả trước thì thứ tự trừ điểm trên tài khoản của Khách Hàng như sau:

3.1- Ưu tiên 1 hệ thống tự động trừ tiền trên Tài khoản điểm thưởng ( là tài khoản điểm thưởng theo các chương trình khuyến mại, các mã khuyến mại,..)

3.2- Tiếp theo hệ thống tự động trừ tiền tài khoản gốc ( nếu Tài khoản điểm thưởng đã trừ hết mà chưa đủ điểm cho gói dịch vụ Khách Hàng đăng ký)

 

V.          CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về, dịch vụ của Công ty cung cấp trên ứng dụng “TNGO”  thực hiện qua các kênh:

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@trinam.com.vn, toannv@vantaiso.com.vn

Gọi điện đến hotline; 1900 633 548;  (024) 66 748 746.

Trụ sở Công ty; Số 27, Ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (không tính ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước).

Bước 3: Công ty có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch để xác minh, làm rõ sự việc và có hướng xử lý phù hợp nhất.

Bước 4: Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Công ty sẽ đề xuất những biện pháp cụ thể để giải quyết khiếu nại của Khách Hàng; Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ của Công ty cung cấp đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

 

Quy định và chính sách của ứng dụng thương mại điện tử TNGO  này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@trinam.com.vn, toannv@vantaiso.com.vn

Gọi điện đến hotline: 1900 633 548.

Trụ sở Công ty; Số 27, Ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại TP HCM; Số 11A Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

© 2021 tngo.vn - Một sản phẩm của Trí Nam