Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE ĐẠP TNGO

 

- Chào mừng bạn đến với APP TNGO và website tngo.vn, xedapchung.vn (sau đây được gọi bằng “website”, “trang web”) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam vận hành và hoạt động theo Hợp đồng giao việc số 01/2021/HĐGV ký ngày 15/07/2021 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam.

- App TNGO cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp công cộng tại Việt Nam, với địa điểm hoạt động đầu tiên là Quận 1 TP Hồ Chí Minh và sẽ dần được mở rộng tới các tỉnh thành khác trên cả nước.

- Việc sử dụng app và website cũng như các hoạt động mua bán tại đây đều phải được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

- Bằng việc cài đặt và đồng ý truy cập bao gồm đăng nhập, đăng ký ứng dụng (bao gồm cả trên WEBSITE VÀ APP (ANDROID/IOS)) là đồng nghĩa với việc người dùng xác nhận đã ĐỌC,HIỂU RÕ, cam kết thực hiện đúng các nội dung tại Điều Khoản Sử dụng dịch vụ xe đạp đô thị -TNGO này và đồng ý tiếp tục sử dụng Dịch Vụ cũng như Ứng Dụng của Chúng tôi.

 

I.                        ĐIỀU KHOẢN CHUNG

-         Điều Khoản này có giá trị hiệu lực như một Thỏa thuận pháp lý giữa Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam (Công ty) và Khách Hàng khi sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam vận hành và hoạt động theo Hợp đồng giao việc số 01/2021/HĐGV ký ngày 15/07/2021 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam với Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận tải số Trí Nam.

-         Bằng việc tải và cài đặt Ứng Dụng do Công Ty cung cấp, Khách Hàng đã đọc một cách cẩn thận, hiểu, chấp nhận, tự nguyện đồng ý với từng phần, cũng như toàn bộ các quy định được thể hiện tại Điều Khoản này và chấp thuận việc sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị sẽ được điều chỉnh, ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch vụ này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản cụ thể khác đối với Dịch Vụ được cung cấp bởi Công Ty. 

-         Tùy theo nhu cầu của Công Ty và phù hợp với Pháp Luật, Công Ty bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần hoặc toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này hoặc các quy định, chính sách có liên quan đến Dịch Vụ tại bất kỳ thời điểm nào. Thông qua (các) Ứng Dụng và/hoặc các thông tin được cung cấp bởi Khách Hàng, Công ty sẽ tiến hành cập nhật, thông báo cho Khách Hàng về những sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ hoặc các quy định, chính sách nêu trên trước 05 (năm) ngày tính đến ngày áp dụng. Nếu Khách Hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau những sửa đổi, bổ sung, thay thế nêu trên, có nghĩa là Khách Hàng đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. 

-         Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này được công bố công khai tại website: xedapchung.vn, tngo.vn, App TNGO

II.                GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.      “Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO” là một dịch vụ cho thuê (chia sẻ dùng chung) xe đạp, giúp cho người tham gia giao thông có thể nhận xe đạp từ một trạm dịch vụ xe đạp_TNGO bất kỳ và tự di chuyển trên địa bàn thành phố, sau đó có thể gửi trả lại xe tại 1 trạm bất kỳ khác (bao gồm cả trạm gốc Thủ tục và cách thức nhận xe nhanh chóng.

2.      Công Ty có nghĩa là Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam được thành lập theo pháp luật Việt Nam có mã số thuế là: 0109561814 là Công ty có nhiệm vụ vận hành và hoạt động dịch vụ xe đạp đô thị TNGO theo Hợp đồng giao việc số 01/2021/HĐGV ký ngày 15/07/2021 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam với Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận tải số Trí Nam với mục đích hỗ trợ Khách Hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe đạp để di chuyển trên địa bàn thành phố thông qua việc đặt xe trên app.

3.      Dịch Vụ xep đạp đô thị-TNGO là dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng xe đạp của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam tại các trạm đặt xe để di chuyển trong thành phố có tính phí theo các gói lượt block, gói nhóm, ngày, tuần, tháng.

4.      Khách Hàng là cụm từ được sử dụng chung cho Người Dùng/ Bên sử dụng dịch vụ xe đạp đô thị của Công Ty. Khách Hàng là cá nhân hoặc đại diện tổ chức có nhu cầu sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO do Công Ty cung cấp.

5.      Pháp Luật là toàn bộ các qui định của Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian.

6.      Ứng Dụng là website/App do Công Ty sở hữu hoặc được quyền sử dụng để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO..

7.      Thông tin tài khoản nghĩa là thông tin sau mà Khách Hàng cung cấp cho Công Ty để đăng ký Tài khoản người dùng, bao gồm:

                                     i.      - Thông tin về họ tên; ngày tháng năm sinh; số CCCD/hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ; số điện thoại; email cá nhân; hình CCCD/ hộ chiếu         mặt trước, mặt sau;hình chụp khuôn mặt.

                                      ii.      - Thông tin về tài khoản ngân hàng; tài khoản thanh toán;

                                     iii.  - Bất kỳ thông tin nào khác bao gồm nhưng không giới hạn các bản scan, bản chụp, tập tin và dữ liệu xác thực khác… mà Công Ty đề nghị cung cấp để đảm bảo cài đặt Ứng Dụng và sử dụng dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO và bất kỳ thông tin nào khác bao gồm các bản scan, bản chụp, tập tin và dữ liệu xác thực khác mà Khách Hàng đã tạo, cung cấp, lưu trữ, sử dụng…trên các Ứng Dụng của Công Ty

8.      Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép làm cho một bên không thể thực hiện được bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của mình theo các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này (ví dụ như thiên tai, hỏa hoạn, sự bất ổn dân sự, tình hình chính trị, …).

9.      Quyền sở hữu trí tuệ là quyền đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó, Chúng tôi có quyền đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra, đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

10. Nhãn hiệu là bao gồm hình ảnh, chữ viết, ký tự, slogan, thông điệp, dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc; có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác, nó có thể bao gồm: tên công ty, tên sản phẩm và dịch vụ, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế và logo.

11. Chính sách bảo mật có nghĩa là chính sách quyền riêng tư & cookie của Công Ty, liên quan đến việc truy cập, sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO tại các Ứng Dụng của Công Ty.

12. Hợp đồng nghĩa là hợp đồng dịch vụ xe đạp-TNGO mà bạn giao kết với Chúng tôi để sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO của Chúng tôi.

13. Bên thứ ba có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan, tổ chức không phải là Người dùng cũng không phải Tập Đoàn nhưng có mối liên hệ, sự ảnh hưởng hoặc có liên quan đến Ứng Dụng hoặc Khách Hàng/Người Dùng.

14. Sử dụng có nghĩa là sử dụng xe đạp của Công Ty tại bất kỳ trạm đặt xe nào  của Công Ty.

15. Tài khoản có nghĩa là tài khoản của Khách Hàng/Người Dùng cá nhân mà Khách Hàng/Người Dùng đã đăng ký với Công Ty thông qua Ứng Dụng để có quyền đặt xe trên ứng dụng.

16. Thanh toán có nghĩa là Khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc các App trung gian (như VTCPAY, ZALOPAY, VIETTELPAY, Momo,…) để thanh toán cho việc sử dụng dich vụ xe đạp đô thị-TNGO của Công Ty.

III.            DỊCH VỤ CUNG CẤP.

1.      Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận Tải Số Trí Nam:

-Là một dịch vụ cho thuê/chia sẻ dùng chung xe đạp, giúp cho người tham gia giao thông có thể di chuyển từ trạm xe đạp Mobike bất kỳ của Công ty và tự di chuyển trên địa bàn thành phố, sau đó có thể gửi trả lại xe tại 1 trạm bất kỳ khác (bao gồm cả trạm gốc) mà không phải lo việc tìm chỗ gửi xe . 

2.      Quy trình cung cấp Dịch Vụ thông qua app TNGO

Như một giải pháp hữu ích nhằm mục đích mang lại sự tiện lợi cho Người dùng, ứng dụng được xây dựng như một nền tảng trung gian kết nối giữa Công Ty và Khách Hàng, theo đó quy trình cơ bản được thực hiện như sau:

Bước 1: Tải ứng dụng và đăng ký tài khoản Quý khách điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu:

Họ tên;

Ngày tháng năm sinh;

Số CCCD/Hộ chiếu/Thẻ sinh viên (còn hạn)

Ngày cấp, nơi cấp;

Địa chỉ liên lạc;

Địa chỉ Email;

Nhập số điện thoại đăng ký theo ứng dụng TNGO;

Hình CCCD/Hộ chiếu mặt trước, mặt sau, chụp hình khuôn mặt;

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản :

-         Xác nhận số tiền muốn nạp, chọn phương thức nạp tiền là cổng thanh toán VTCPAY / MOMO, ZALOPAY, VIETTELPAY và làm theo hướng dẫn của các cổng thanh toán này. Hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Công ty.

-         Sau khi nạp tiền hoàn thành, Ứng dụng sẽ thông báo nạp tiền vào tài khoản thành công và Quý khách có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Bước 3: Nếu đồng ý sử dụng dịch vụ, Khách Hàng quét mã QR code mở khóa xe và sử dụng.

Bước 4: Sau khi hoàn thành chuyến đi Khách Hàng trả xe tại 1 trạm bất kỳ của  TNGO, khóa xe bằng tay và nhấn nút kết thúc chuyến đi trên app.

3.      Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ là khoản phí thuê xe đạp Khách Hàng /Người dùng phải trả khi sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO do Công Ty cung cấp:

Biểu phí dịch vụ được Công Ty công khai theo từng thời điểm và dựa trên Biểu phí dịch vụ của Công Ty cung cấp trên AppTNGO, web TNGO.vn. Khách Hàng có quyền xem xét Biểu phí dịch vụ trước khi lựa chọn, việc lựa chọn gói cước theo nhu cầu của Khách Hàng sẽ được xem là cố định và  không có khả năng thay đổi hoàn trả, Khách Hàng theo đó phải tự chịu trách nhiệm về những nội dung đơn hàng của mình bao gồm cả phí dịch vụ.

Công Ty có quyền quy định, thay đổi mức phí của các gói cước liên quan đến Dịch Vụ tại Ứng Dụng của Công Ty. Biểu phí thay đổi sẽ có giá trị (ràng buộc) nếu Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ ngay sau khi biểu phí mới có hiệu lực (ngày biểu phí mới có hiệu lực).

4.      Thứ tự trừ điểm trên tài khoản khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ:

- Khách Hàng có 2 tài khoản sau khi tải App TNGO và đăng ký thành công:

 - Tài khoản gốc: Là tài khoản quy đổi điểm khi khách hàng nạp tiền. Tài khoản này được bảo lưu số dư điểm trên tài khoản sang tháng kế tiếp.

 - Tài khoản điểm thưởng: Là tài khoản Khách Hàng nhận được điểm thưởng tùy theo các chương trình khuyến mại theo từng giai đoạn. Tài khoản này có thời hạn sử dụng theo từng chương trình khuyến mại mà công ty quy định, hệ thống tự động hủy số dư điểm nếu hết tháng( hoặc hết thời gian khuyến mại) Khách Hàng không sử dụng hết.

Khi Khách Hàng sử dụng App TNGO để đặt xe cho chuyển đi theo các gói block 30 phút, các gói ngày, hoặc mua vé trả trước thì thứ tự trừ điểm trên tài khoản của Khách Hàng như sau:

3.1- Ưu tiên 1 hệ thống tự động trừ tiền trên Tài khoản điểm thưởng ( là tài khoản điểm thưởng theo các chương trình khuyến mại, các mã khuyến mại,..)

3.2- Tiếp theo hệ thống tự động trừ tiền tài khoản gốc ( nếu Tài khoản điểm thưởng đã trừ hết mà chưa đủ điểm cho gói dịch vụ Khách Hàng đăng ký)

5.      Thanh toán:

-         Khách Hàng có thể thanh toán dịch vụ cho “TNGO” bằng cách chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản sau:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SỐ TRÍ NAM.

Số tài khoản: 19037113071011  Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Hà nội.

-         Công Ty có thể hợp tác với bên thứ ba cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm MOMO, ZALOPAY, VTCPAY, VIETTELPAY hoặc hệ thống ví điện tử khác để tạo thuận lợi cho việc thanh toán của Người dùng cũng như việc thu phí cơ bản và các khoản phí khác.

-         Khách Hàng /Người dùng đồng ý, hiểu và xác nhận rằng những thông tin thanh toán được cung cấp để sử dụng các dịch vụ của Công Ty là chính xác và hợp lệ. Những thông tin này được Người cung cấp trên website của bên thứ ba cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và Công Ty không truy cập hay theo dõi bất cứ nội dung thanh toán nào của Khách Hàng /Người dùng và được bảo mật theo quy định.

-         Việc sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba sẽ tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng của bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán, Công Ty không có khả năng hạn chế, can thiệp hay bảo đảm nào cho Khách Hàng.. Khách Hàng cũng phải tự hiểu và đồng ý rằng Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các hành vi, tính năng hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán được tích hợp trên Ứng Dụng của Công Ty.Công Ty sẽ không thể can thiệp hỗ trợ trích hoàn, tạm ngưng, tạm dừng việc thanh toán từ bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán. 

6.       Cam đoan của Khách Hàng/ Người dùng:

-         Với việc đồng ý sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị -TNGO trên ứng dụng của Công Ty, Khách Hàng /Người dùng đồng ý và cam đoan:

Khách Hàng đồng ý bảo đảm không có bất kỳ hành vi gây hư hỏng đến tài sản (xe đạp thường và xe đạp điện) của Công Ty trong quá trình sử dụng.

Không sử dụng chiếc xe thuê đi cầm cố hay thế chấp.

Không sử dụng chiếc xe thuê vào những mục đích phi pháp như đua xe, vận chuyển hàng hoá trái phép (ma tuý, vũ khí, hàng lậu và những đối tượng trốn tránh pháp luật).

Không cho thuê lại xe hoặc giao xe cho đơn vị khác sử dụng dưới hình thức nào.

Khách Hàng đồng ý tuân theo tất cả các qui định luật pháp Việt Nam về An toàn giao thôngđường bộ khi điều khiển xe tham gia giao thông.

IV.         TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG/ NGƯỜI DÙNG

1.      Để có quyền truy cập và/hoặc mua và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào từ Ứng Dụng, Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng phải đăng ký và duy trì Tài khoản Khách Hàng trên Ứng Dụng của Công Ty.

2.      Để đăng ký Tài khoản Khách Hàng, các đối tượng được cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng phải đảm bảo tuân thủ theo Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này và phải cung cấp cho Công Ty các thông tin bắt buộc thông qua việc đăng ký và cài đặt Ứng Dụng TNGO.

3.      Khách Hàng /Người dùng phải bảo đảm và cam kết với Công Ty rằng:

Thông tin tài khoản mà Người dùng cung cấp cho Chúng tôi là chính xác, đầy đủ, hợp pháp và Người dùng sẽ duy trì thông tin chính xác đó trong điều kiện như vậy trên cơ sở liên tục; hoặc phải tự động cập nhật, bổ sung, chỉnh lý khi Người dùng có bất kỳ thông tin thay đổi nào.

Trường hợp Người dùng đang sử dụng Tài khoản người dùng thay mặt cho một pháp nhân/ cơ quan/ tổ chức và Người dùng phải đáp ứng rằng mình phải cung cấp hoặc đảm bảo có thẩm quyền pháp lý cần thiết để làm việc đó.

Khách Hàng/Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng việc vi phạm bất kỳ cam kết nào cũng có thể sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay quyền sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng, Công Ty có quyền áp dụng các chế tài theo Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này và các quy chế khác (nếu có).

Khách Hàng/Người Dùng theo đó với việc đồng ý sử dụng tài sản, cơ sở dữ liệu, dịch vụ, tiện ích cung cấp bởi Ứng Dụng đồng nghĩa với việc đồng ý không sử dụng sử dụng tài sản, cơ sở dữ liệu, dịch vụ, tiện ích này vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của Pháp Luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

V.            BẢO MẬT THÔNG TIN

1.         Khách Hàng luôn luôn phải bảo mật Thông tin tài khoản của mình cũng như tên Khách Hàng và mật khẩu của Tài khoản Khách Hàng trên Ứng Dụng.

2.         Khách Hàng sẽ không cho phép bất kỳ Bên thứ ba nào sử dụng Tài khoản Khách Hàng của mình. Khách Hàng cũng không được chuyển nhượng hoặc chuyển tài khoản Người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân/ cơ quan/ tổ chức nào khác.

3.         Khách Hàng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản Khách Hàng của mình, trừ khi bạn cung cấp đủ bằng chứng cho sự hài lòng hợp lý của Công Ty rằng Tài khoản Khách Hàng của mình đang là đối tượng sử dụng trái phép.

4.         Khách Hàng cũng sẽ phải thông báo cho Công Ty về bất kỳ vi phạm bảo mật tên người dùng và mật khẩu của Người dùng ngay lập tức.

5.         Để bình luận dưới các bài trong trang Tin tức, Công ty có yêu cầu Khách Hàng /Người dùng đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân. Đây là nhằm dễ dàng cho việc quản trị; không để trang web bị đăng những thông tin sai, những nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục hay bất hợp pháp.

6.         Cookie: Chúng tôi cũng có thể thu thập các dữ liệu về những lần truy cập (bao gồm các hành vi như số lần truy cập, số trang xem, các đường link được click, cũng như các nội dung khác liên quan đến website) và trình duyệt, thiết bị người dùng sử dụng để truy cập (bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và địa chỉ mà trình duyệt truy xuất đến). Người dùng có quyền lựa chọn cho phép trang web được lưu trữ hoặc truy xuất các thông tin này hay không vào lần đầu tiên truy cập.

7.         Công Ty cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Khách Hàng/Người Dùng đối với những thông tin mà Người dùng không muốn tiết lộ trong quá trình sử dụng Dịch Vụ tại Ứng Dụng của Công Ty, trừ khi có quy định khác Công ty không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 trừ trường hợp (i) thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (ii) phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu thị trường, báo cáo phân tích và quảng bá các sản phẩm dịch vụ của Công ty. Công ty sẽ yêu cầu các tổ chức này bảo vệ dữ liệu người dùng, và chỉ sử dụng các thông tin này theo mục đích đã thỏa thuận giữa hai bên.

8.         Bảo mật thanh toán sau khi đăng ký thành viên tại ứng dụng TNGO của Công ty, Khách Hàng có thể nạp tiền để thanh toán các gói cước sử dụng dịch vụ thông qua cổng thanh toán ZALOPAY, VIETTELPAY, VTCPAY và MOMO. ZALOPAY, VIETTELPAY, VTCPAY và MOMO là cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán sẽ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ.

VI.         GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, BỒI THƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO.

-       Trách nhiệm  bồi thường thiệt hại của khách hàng trong việc sử dụng tài sản của Công Ty :Mọi hư hỏng, mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp, đến xe đạp, tài sản của Công Ty trong quá trình Khách Hàng sử dụng xe đạp của Công Ty thì phải bồi thường 100% giá trị xe, tài sản. (giá trị xe (tài sản) được tính là giá mà Công ty mua trừ đi mức khấu hao hàng năm theo quy định của Pháp Luật). Mọi hư hỏng tài sản, xe đạp trong quá trình Khách hàng sử dụng do lỗi chủ quan của Khách hàng thì phải chịu 100% chi phí sửa chữa.

-       Đánh giá rủi ro bởi Khách Hàng: Khách Hàng là người duy nhất và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động an toàn của xe đạp tại bất cứ thời điểm nào. Khách Hàng đồng ý rằng xe đạp là các cỗ máy có thể gặp sự cố ngay cả khi xe được bảo dưỡng đúng cách và rằng sự cố đó có thể gây thương tích. Khách Hàng đồng ý rằng việc lái xe có nhiều rủi ro rõ ràng và không rõ ràng, có thể gây thương tích hoặc tử vong cho Khách hàng hoặc người khác cũng như thiệt hại cho tài sản và những rủi ro, nguy hiểm đó, các mối nguy hiểm không thể luôn luôn được dự đoán hoặc tránh được. Khách Hàng đồng ý rằng những rủi ro nguy cơ và nguy hiểm như vậy là trách nhiệm duy nhất của Khách hàng. Khách Hàng đồng ý rằng nếu việc sử dụng dịch vụ xe đạp TNGO gây ra bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người khác thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các thương tích và thiệt hại tài sản và các chi phí liên quan. Bằng cách chọn đồng ý đi xe Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn và đầy đủ về mọi rủi ro nguy cơ và nguy hiểm liên quan, và đồng ý rằng Công ty và tất cả Người liên Quan khác  không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, thiệt hại tài sản hoặc chi phí nào do KHách Hàng gây ra cho bất kỳ người nào hoặc tài sản, bao gồm cà chính Xe đó.

 

VII.     KHUYẾN MÃI VÀ LIÊN KẾT

1.   Công Ty có thể cung cấp các lợi ích, giảm giá và các Chương trình khuyến mãi khác (sau đây được gọi chung là Chương trình khuyến mãi). Khi tham gia Chương trình khuyến mãi, Người dùng đồng ý với các quy tắc chính thức chi phối Chương trình khuyến mãi đó. Các quy tắc và điều kiện cho mỗi Chương trình khuyến mãi như vậy sẽ được xác định bởi Công Ty và Công Ty có quyền giới hạn chúng khi xét thấy cần thiết.

 

2.   Người dùng có quyền xem xét để quyết định sử dụng dịch vụ khác dựa trên các đơn vị cung cấp khác được liên kết, tích hợp trên Ứng Dụng của Công Ty và phải đảm bảo rằng Người dùng tự chịu trách nhiệm với chính sách, điều khoản của bên thứ ba và không ảnh hưởng hoặc tạo trở ngại, áp lực nào cho Công Ty.

 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1.         Khách Hàng/Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Công Ty có thể sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này bất cứ lúc nào mà không cần phải chính thức thông báo cho Người Dùng, trừ khi có quy định khác.

2.         Người Dùng có thể xem và đồng ý chủ động kiểm tra mỗi lần Người dùng sử dụng Ứng Dụng, đều đọc và xem xét Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này trong website, App ở cuối trang chủ.

3.         Khi chấp nhận và đồng ý các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, Người dùng bảo đảm và tuyên bố với Công Ty rằng Người Dùng có năng lực và thẩm quyền hợp pháp cần thiết để Người Dùng thực thi, tuân thủ, tự nguyện và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện để tham gia vào việc sử dụng Dịch Vụ dụa trên ứng dụng.

4.         Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng Công Ty có thể và sẽ dựa vào bảo hành, đại diện và cam kết mà Người dùng cung cấp cho Công Ty.

5.         Cả Người Dùng và Công Ty sẽ tuân thủ tất cả các quy định của Pháp Luật.

6.         Các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Khách Hàng/Người Dùng và Công Ty liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ xe đạp đô thị-TNGO, để loại trừ tất cả các điều khoản và điều kiện khác và mọi thỏa thuận trước bằng văn bản giữa các bên (nếu có).

7.         Các thông báo và khuyến cáo sau này của Công Ty là bộ phận bổ sung cho Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này và kết hợp với nhau để tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Công Ty với Khách Hàng/Người Dùng về việc truy cập và sử dụng Dich vụ xe đạp đô thị-TNGO.

8.         Nếu bất kỳ điều khoản nào tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

 

XI. KHIẾU NẠI VÀ PHẢN ÁNH

Khách Hàng/Người Dùng có thể gửi khiếu nại, ý kiến phản ánh của mình đến Công ty Cổ Phần dịch vụ Vận Tải Số Trí Nam thông qua các kênh sau:

Hotline: 1900 633 548

Email: toannv@vantaiso.com.vn, info@trinam.com.vn

Tại văn phòng công ty: Số 27, Ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

VP tại TP HCM: Số 11A Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điều Khoản Sử Dụng Dịch vụ này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.

 

© 2021 tngo.vn - Một sản phẩm của Trí Nam